brief knapen nov-dec 2015

Gegroet jongelingen die de eer hebben zichzelf KNAPEN te noemen,

 

De eerste twee maanden van het nieuwe werkjaar zitten er al weer bijna op.

Nieuwe vriendschappen ontstonden. Bestaande vriendschappen werden hechter.

 

Ook de komende twee maanden zal plezier en vertier niet ontbreken aan onze befaamde burcht! Jullie oh zo geweldige leiding heeft al enkele TOP-activiteiten klaarstaan.

 

Zoals jullie misschien al weten, zullen wij op dinsdag 10 november een groot vreugdevuur aansteken, ter ere van Sint-Maarten.

Ik hoor jullie denken “Op een dinsdag???”

Inderdaad beste knaapjes, jullie worden op woensdag namelijk verwend door onze overheid met een vrije (halve) dag!!

 

Nu hoor ik jullie denken “Joepie, dan kunnen we het begeeien!!”

Wel beste knaapjes, hou het maar kalmpjes zodat jullie woensdagvoormiddag opa kunnen helpen in de tuin, of moeder kunnen bijstaan in de keuken.

 

Nu vragen jullie je waarschijnlijk af waarom we da groot kampvuur ‘Sint-Maarten’ noemen. Wel, beste knaapjes, ik zal jullie een korte uiteenzetting geven van de geschiedenis van dit vuurfestijn.

 

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken van Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Hongarije en op Sint Maarten.

Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.

 

Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd, volksfeest tamelijk recent is.

 

De Schotse antropoloog James George Frazer veronderstelt een heidense oorsprong van het feest: het ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, wijdverspreid over West-Europa. Het heidense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Andere onderzoekers stellen echter dat er niets heidens aan het feest valt op te merken. Het feest zou door de kerk zijn geïntroduceerd. In het Lucasevangelie staat de tekst: Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien (Lukas 11:33 e.v.). Deze regels werden vaak op 11 november voorgedragen en in de mis besproken dit zou voor de bevolking aanleiding zijn geweest voor een lichtjesfeest. Moderne onderzoekers houden vaak het midden tussen beide standpunten. Sint-Maarten is een bedelfeest, en bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden. Bedeloptochten zoals met Sint-Maarten werden en worden (in Vlaanderen en sommige delen van Nederland) ook gehouden met Driekoningen of met Nieuwjaar, en ook het Sinterklaasfeest heeft kenmerken van een bedelfeest.

Copyright © Wikipedia.com. All rights reserved

Zo, nu ben ik blij dat ik jullie wat meer bijgeleerd heb!

 

Tot de volgende activiteit!

XOXOXO

 

Kobe, Dries, Matthias

 

7/11 Houtsprokkelen 28/11 Wie nie waagt, blijft …
Dinsdag  10/11, vanaf 20u Sint-Mette 5/12 Sinterklaas????
14/11 Geen activiteit 12/12 De Slimste Knaap ter wereld
21/11 Geen activiteit 19/12 Geen activiteit