Leeftijdsgroepen

In onze KSA werken we met 5 leeftijdsgroepen (bannen) voor de leden, met elk een eigen werking en eigen leiding. De eerste 2 leeftijdsgroepen omvatten telkens drie jaar.

  • PIEPJONGKNAPEN (6-9-jarigen) uit het eerste, tweede en het derde leerjaar
  • JONGKNAPEN (9-12-jarigen) uit het en vierde, vijfde en zesde leerjaar
  • KNAPEN (12-13-jarigen) uit het eerste en tweede middelbaar
  • JONGHERNIEUWERS (15-16-jarigen) uit het derde en vierde middelbaar.
  • HERNIEUWERS (17+ -jarigen) uit het vijfde (en soms ook zesde middelbaar).

De oudste leeftijdsgroep, de hernieuwers, is bedoeld voor alle leden vanaf het vijfde middelbaar. Binnen deze werking wordt naast de gewone activiteiten ook tijd vrijgemaakt voor vormingen ter voorbereiding op het leiderschap. De hernieuwers ondersteunen zo ook de leiding bij evenementen of activiteiten. De leeftijdsgrens om in de leidingsgroep te stappen is dus 17 jaar.