Leeftijdsgroepen

In onze KSA werken we met 4 volwaardige leeftijdsgroepen voor de leden, met elk een eigen werking en eigen leiding. De eerste drie leeftijdsgroepen omvatten telkens drie jaar. We kiezen ervoor om onze leden per drie jaar op te delen omdat er dan meer leiding per leeftijdsgroep kunnen zetten. Voor de meerderheid van de leden vallen de leeftijdsgroepen zo ook samen met de overgangen in het onderwijs:

  • PIEPJONGKNAPEN (6-9-jarigen) uit het eerste, tweede en het derde leerjaar
  • JONGKNAPEN (9-12-jarigen) uit het en vierde, vijfde en zesde leerjaar
  • KNAPEN (12-15-jarigen) uit het eerste, tweede en derde middelbaar
  • JONGHERNIEUWERS (15-17-jarigen) uit het vierde en vijfde middelbaar.

De oudste leeftijdsgroep de jonghernieuwers is bedoeld voor alle leden vanaf het vierde middelbaar. In deze werking met de JHN wordt, naast de gewone activiteiten, ook tijd vrijgemaakt voor vorming als voorbereiding op het leiderschap. De leeftijdsgrens om in de leidingsgroep te stappen is dus 17 jaar.