Leeftijdsgroepen

In onze KSA werken we met 5 leeftijdsgroepen (bannen) voor de leden, met elk een eigen werking en eigen leiding. De eerste 2 leeftijdsgroepen omvatten telkens drie jaar. We kiezen ervoor om onze leden per drie jaar op te delen omdat er dan meer leiding per leeftijdsgroep kunnen zetten. Voor de meerderheid van de leden vallen de leeftijdsgroepen zo ook samen met de overgangen in het onderwijs:

  • PIEPJONGKNAPEN (6-9-jarigen) uit het eerste, tweede en het derde leerjaar
  • JONGKNAPEN (9-12-jarigen) uit het en vierde, vijfde en zesde leerjaar
  • KNAPEN (12-13-jarigen) uit het eerste en tweede middelbaar
  • JONGHERNIEUWERS (15-16-jarigen) uit het derde en vierde middelbaar.
  • HERNIEUWERS (17+ -jarigen) uit het vijfde en uitzonderlijke zesde middelbaar.

De oudste leeftijdsgroep, de hernieuwers is bedoeld voor alle leden vanaf het vijfde middelbaar. In deze werking met de HN wordt, naast de gewone activiteiten, ook tijd vrijgemaakt voor vorming als voorbereiding op het leiderschap. Zij ondersteunen de leiding bij evenementen of tekorten owv te drukke agendas. De leeftijdsgrens om in de leidingsgroep te stappen is dus 17 jaar.