Kamp 2024

Beste leden, beste ouder(s)

Na lang wachten zal binnenkort ons zomerkamp weer plaatsvinden. We trekken met de jongknapen, knapen, jonghernieuwers en hernieuwers van 21 juli tot 31 juli naar Oudsbergen, waar we zullen verblijven midden in het groen. De piepjongknapen zullen ons vergezellen vanaf de bezoekdag op 24 juli.

1. KAMPBOEKJE
Hieronder vind je het kampboekje terug met alle nodige praktische informatie, en zal je zien dat we op kamp gaan in het thema ‘Het Beest van Oudsbergen’.

2. INSCHRIJVEN
Inschrijven voor het zomerkamp kan via onderstaande link. Inschrijven kan tot en met zondag 7 juli. https://forms.gle/ibXMVHyu3bntZsg88

Betalen kan op rekeningnummer BE52 0689 0347 5609 met vermelding van naam van het lid en ‘Kamp 2024′.

Om het kamp voor iedereen toegankelijk te maken hanteren we het solidariteitsprincipe, waarin we drie tarieven aanbieden, afgestemd op verschillende financiële situaties:

 1. Sociaal tarief: voor financieel kwetsbare gezinnen
  • Piepjongknapen: €95
  • Jongknapen, knapen, jonghernieuwers, hernieuwers: €125
 2. Standaardtarief: dit bedrag dekt onze basiskosten
  • Piepjongknapen: €115
  • Jongknapen, knapen, jonghernieuwers, hernieuwers: €145
 3. Solidariteitstarief: voor wie financieel meer ruimte heeft en anderen wil steunen
  • Piepjongknapen: €135
  • Jongknapen, knapen, jonghernieuwers, hernieuwers: €165

Bij het inschrijven van uw zoon (of zonen) kan u zelf kiezen welk tarief u betaalt. Wij koppelen hieraan geen verdere voorwaarden en u dient bovendien niet aan te geven voor welk tarief u kiest. Bij meerdere zonen zijn combinaties van verschillende tarieven ook mogelijk.

Leden onder 14 jaar zullen van ons een fiscaal attest ontvangen om voor het kamp een belastingvermindering te bekomen. Formulieren voor een tegemoetkoming van een ziekenfonds kunnen altijd aan ons bezorgd worden.

Extra ondersteuning nodig? KSA Nationaal biedt een steunfonds aan voor gezinnen die extra financiële hulp nodig hebben. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.

3. VERTREK, TERUGKOMST EN BAGAGE

De piepjongknapen worden samen met hun bagage gebracht op de bezoekdag op woensdag 24 juli vanaf 16.30 uur. Helaas laat het openbaar vervoer naar het kampplaats te wensen over. De jongknapen dienen daarom ook samen met hun bagage gebracht te worden naar de kampplaats. Zij worden hier vanaf 15.30 uur opgewacht door hun leiders.

De piepjongknapen en de jongknapen kunnen weer samen met hun bagage opgehaald worden op de kampplaats op woensdag 31 juli om 11 uur.

De knapen, jonghernieuwers, en hernieuwers maken het iets sportiever en zullen met de fiets vertrekken. Zij worden reeds om 13 uur verwacht aan de kerk van Lommel-Centrum om dan samen met hun leiders te fietsen naar de kampplaats. De knapen, jonghernieuwers, en hernieuwers keren huiswaarts rond 12 uur en zullen arriveren aan de kerk van Lommel-Centrum omstreeks 14 uur. Hierbij zal het exacte aankomstuur nog tijdig worden gecommuniceerd.

De bagage van de knapen, jonghernieuwers en hernieuwers wordt door ons meegenomen. De bagage dient daarom afgezet te worden aan ons KSA-lokaal (Nieuwe Kopen 12) op zaterdag 20 juli van 20 uur tot 20.30 uur. Hun bagage kan weer opgehaald worden op woensdag 31 juli van 20 uur tot 20.30 uur, evenzeer aan ons KSA-lokaal (Nieuwe Kopen 12).

4. BEZOEKDAG
De bezoekdag vindt plaats op 24 juni en vangt aan om 16.30 uur. Tijdens de bezoekdag kunnen er lekkere hotdogs gegeten worden en kan er iets gedronken worden, steevast tegen democratische prijzen. In het inschrijvingsformulier kan je aangeven met hoeveel personen je zal komen naar de bezoekdag. De bezoekdag eindigt omstreeks 20.30 uur met een traditionele avondformatie.

5. MEDISCHE FICHE
Om veilig op kamp te vertrekken willen we vragen om onderstaande medische fiche in te vullen. Je kan de medische fiche afgeven aan de hoofdleider of banverantwoordelijke tijdens het afzetten van de bagage, of bij aankomst op de kampplaats.