Redactioneel werkjaar 2021-2022

Beste ouders, leden en sympathisanten,

In iets meer dan een week beginnen we weer aan een nieuw werkjaar. Dit jaar zonder Lucas Morren, die vijf jaar leider was waarvan drie als hoofdleider; Bram Verbeek, ook vijf jaar leider waarvan één als hoofdleider en Siemen D’Joos, alsook met een mooie vijf jaar als leider. Een indrukwekkend weetje: Bram Verbeek was met zijn 16 jaar langer bij de Blauwvoeters dan ons gemiddelde lid levensjaren op de teller heeft. Gelukkig zullen deze fantastische oud-leiders niet volledig van de wereldbol verdwijnen en zullen ze nog af en toe verschijnen op onze evenementen en in ons leiderslokaal vertoeven op vrijdag- of zaterdagavonden.

Dan over naar een meer positief onderwerp: na meer dan anderhalf jaar in bubbels te moeten werken, zullen we dit werkjaar naar het oude normaal terugkeren, zij het geleidelijk aan. Alles lijkt er op dat we het werkjaar zonder bubbels zullen mogen beginnen. Dit wil zeggen dat de traditionele gezamenlijke formaties op zaterdagmiddag hun terugkeer zullen zien.

De tweede zaterdag van september (11 september) verwelkomen wij al onze leden en hun vriendjes op onze startdag, de W.E.D.O.-activiteit (Word Een der Onzen). Hiervoor verzamelen we zoals gewoonlijk om 14u00 aan de Soeverein (voor de ingang van de Sahara) en sluiten we af tegen 16u30. U kan uw zoon dan komen ophalen aan het verzamelpunt. Iedereen is welkom en we moedigen iedereen aan om vriendjes mee te nemen! Deelname aan de eerste activiteit is gratis en verzekerd. Als u toch vragen hebt, kan u ons een mailtje sturen, ons bellen of ons aanspreken voor of na een activiteit.

Zoals vorig jaar al werd aangekondigd gaan wij dit jaar overschakelen naar een nieuwe banindeling. Deze verschilt niet enorm met de vorige, alleen voor de jongens in het middelbaar, en dan vooral voor de “hernieuwers” zal er wat veranderen. Deze indeling komt overeen met die van KSA Nationaal en zal bepaalde zaken, vooral voor ons als leiding, vergemakkelijken.

PIEPJONGKNAPENJONGKNAPENKNAPENJONGHERNIEUWERSHERNIEUWERS
Vroeger: 1ste – 3de leerjaarVroeger: 4de – 6de leerjaarVroeger: 1ste – 3de middelbaarVroeger: 4de – 5de middelbaarVroeger: /
Vanaf 2021-2022: 1ste – 3de leerjaarVanaf 2021-2022: 4de – 6de leerjaarVanaf 2021-2022: 1ste – 2de middelbaarVanaf 2021-2022: 3de – 4de middelbaarVanaf 2021-2022: 5de middelbaar en uitzonderlijk 6e middelbaar
Nieuwe banindeling

Groetjes van de hoofdleider

Sam Van Noyen