Brief knapen september-oktober 2021

Beste knaapjes

Bij dezen mijn eerste brief als jullie nieuwe banverantwoordelijke! Mijn medeleiding en ik hebben alvast heel veel zin in dit nieuwe werkjaar! Hopelijk jullie ook! 

We zouden kunnen verklappen wie jullie nieuwe leiders zullen zijn, maar we kunnen het ook spannend houden… Daarom slechts enkele tips.

De eerste van ons is een oude bekende voor de meesten van jullie. Hopelijk kunnen jullie het nog even goed met elkaar vinden.

De tweede knapenleider is de beste bioloog van de KSA, kunnen jullie raden wie?

Een derde leider zit al het langste op de KSA zit van alle huidige leiders, wow!

Er rest mij nu enkel jullie uit te nodigen voor de activiteiten, beginnende met de startactiviteit die doorgaat op zaterdag 11 september om 14u. Het zou superleuk zijn mochten jullie allemaal zo veel mogelijk vrienden meenemen, dan maken we er met z’n allen een topjaar van!

Ten slotte ben ik er zelf nog, jullie mogen mij “The Dude” noemen.

De groeten thuis!

The Dude (Simon Verlinden)

11 september Startactiviteit (W.E.D.O.)9 oktoberGeen activiteit
18 septemberGeen activiteit16 oktoberGrasmaaien
25 september Neuspeuteren23 oktoberDVDJ
2 oktober Afwassen30 oktoberOnkruid wieden
Activiteitenkalender september-oktober 2021