Redactioneel september-oktober 2020

Gegroet volgers van ksalommelcentrum.be

Ik schotel jullie graag aan het begin van het nieuwe werkjaar nog een kleine update voor. Zoals reeds vermeld in het redactioneel van augustus is het kamp zonder problemen kunnen verlopen. Verder hebben vier leiders de keuze genomen om de KSA te verlaten als leider en zijn er acht bereidwillige leiders bijgekomen. Dat brengt onze huidige leidersteller op 22. Dit is een aantal dat we als sinds werkjaar 2016-2017 niet meer hebben gehad. We staan dus klaar met een zeer sterke leidingsploeg en we zullen er onze missie van maken om er ook dit jaar een fijn jaar van te maken.

We zullen het jaar feestelijk inzetten met onze startactiviteit die we ook wel eens de W.E.D.O.-activiteit durven noemen. In dit acroniem staat elke letter voor een woord: Word Een der Onzen. Een slagzin waarmee we zoveel mogelijk leden proberen te overtuigen om eens te proeven van de KSA-sfeer. De startactiviteit zal doorgaan op zaterdag 12 augustus. Normaal wordt het redactioneel nu gevolgd met: “zoals elk jaar verzamelen we om 14u00 aan de Soeverein…” Maar let op, dit jaar is een speciaal jaar, het is 2020: een jaar vol verrassingen en twisten. We willen als KSA instaan voor ieders veiligheid en daarom hebben we besloten om de bubbels zo klein mogelijk te houden. We verwachten de piepjongknapen en de jonghernieuwers om 13u30 aan de parking van de Soeverein en de jongknapen en de knapen om 14u30, ook aan diezelfde parking. Dit doen we om zo veel mogelijk contact tussen verschillende bannen te vermijden. Omdat we de starturen opschuiven zullen de einduren ook opschuiven. De einduren zijn respectievelijk 16u00 en 17u00. De andere activiteiten zullen gewoon terug via de gewone regeling zijn, namelijk van 14u00 tot 16u30. Een chronologisch overzicht van de activiteiten zijn te vinden per banbrief. Graag vragen we om via onderstaande link uw zoon in te schrijven voor de startactiviteit zodat we een ruwe schatting van de aantallen kunnen maken en jullie contactgegevens hebben.

Startactiviteit inschrijvingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7OI_Uw1GCrW6TC-Zlgod_971MZdxwnP61x6oIMqxk_Ib7Vg/viewform?usp=sf_link

Aangezien Instafest dit jaar niet is kunnen doorgaan, maar we toch graag een evenement willen organiseren, hebben we gekozen om op 3 oktober een KSA-café te organiseren. Op deze avond zullen we ons lokaal openstellen voor publiek en zal het fungeren als een normaal café. We richten hier vooral op een jeugdig publiek, maar ook ouders zijn welkom om een fris drankje te drinken en hapje te eten. Op Facebook zal meer informatie verschijnen.

Op 24 oktober zal de Dag van de Jeugdbeweging doorgaan. In normale omstandigheden hebben we de dag voordien ’s ochtends een gezellig ontbijt in het centrum en zaterdag een activiteit met alle Lommelse jeugdbewegingen, maar dit kan spijtig genoeg niet doorgaan dit jaar. Er zal echter wel een normale activiteit worden voorzien in de “gewoonlijke” kleine bubbels!

Ik sluit het redactioneel af met nog wat tips en informatie: houd zeker de Facebookpagina in het oog. Hier verschijnen vaak updates en foto’s. Ook hebben we dus een nieuwe hoofdleider en assistent-hoofdleider. Dit zijn de voornaamste aanspreekpunten als er vragen zijn. Informatie en contactmogelijkheden over de hoofdleiding kan je vinden onder het kopje Leiding => Hoofdleiding.

Tot binnenkort

Jasper Polleunis, persverantwoordelijke