Redactioneel november-december 2016

Dag leden, ouders en sympathisanten

Het eeuwfeest en de twee eerste maanden van ons werkjaar zijn weer achter de rug. Hopelijk heeft iedereen zich al goed geamuseerd. Ik in ieder geval wel.

Met grote trots mag ik zeggen dat ons ledenaantal dit jaar weer aanzienlijk gestegen is en wil ik jullie dus bedanken om in onze vereniging te blijven geloven. Ik wil nog even vriendelijk vermelden dat als uw zoon nog niet is ingeschreven, dat zo snel mogelijk te doen aangezien uw zoon anders niet verzekerd is.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij natuurlijk ook weer een Sint-Maarten vuur, dit zal dit jaar plaatsvinden op 10 november tegenover ons lokaal. Wij vieren dit natuurlijk niet alleen omdat we al eens graag een vuurtje stoken, maar ook omdat we een katholieke vereniging zijn. Er zal zoals altijd weer veel te eten en te drinken zijn, zoals de gratis chocomelk en cake die beschikbaar is. Ook zullen er hotdogs, frisdranken, geestrijke dranken en nog veel meer beschikbaar zijn tegen onze alom bekende democratische KSA-prijzen. Het vuur zal aangestoken worden rond 19.00 uur. U kan dan eventueel ook KSA-kleren kopen voor uw zoon bij Luka, Cas of Jelle.

Op zaterdag 3 december staat er onze KSA ook iets speciaal te wachten, namelijk het bezoek van de heilige Sint Nikolaas voor de jongste groepen (piepjongknapen en jongknapen)! De goede en heilige man uit Spanje heeft ook dit jaar weer een plaatsje in zijn agenda vrij kunnen maken om te komen kijken of onze leden het afgelopen jaar weer net zo braaf zijn geweest als het jaar daarvoor. Hopelijk heeft hij weer veel lekkernijen bij!

Na de laatste activiteit van december (17 december) zullen er geen activiteiten meer zijn tot 28 januari wegens examens van de leiding.

Bij deze beëindig ik het redactioneel van november-december 2016. Mochten er eventueel nog vragen zijn in verband met de inschrijving, kledij, activiteiten of andere zaken, raadpleeg dan onze Facebook-pagina, onze leiding na een activiteit of een van de rubrieken van onze website. Indien u dan nog niet aan uw antwoord van uw vraag bent gekomen, aarzel dan zeker niet om onze hoofdleider te contacteren (contactgegevens vindt u onderaan het redactioneel).

Met vriendelijke groeten

Lucas Morren

Persverantwoordelijke

Contactgegevens hoofdleider:

Louis Bouly

louisbouly@gmail.com

0474/61.51.43