Redactioneel augustus 2020

Beste ouders, leden en sympathisanten

We sluiten een bewogen werkjaar af. Ondanks enkele tegenslagen (activiteiten die geannuleerd moesten worden; onze fuif die niet kon doorgaan …) hebben we als KSA toch kunnen doorzetten: de leidingsgroep heeft dit jaar weer voor een fantastisch kamp gezorgd. Het doet ons dan ook deugd om alle positieve reacties te mogen ontvangen.

Bij het afsluiten van een werkjaar hoort ook het moment van afscheid. Dit jaar besloten 4 leiders, namelijk Thomas Theunis (3 jaar KSA en 2 jaar leiding); Sam Vanheukelom (6 jaar KSA en 5 jaar leiding); Jelle Smits (12 jaar KSA en 5 jaar leiding) en Thomas Vliegen (14 jaar KSA en 5 jaar leiding) ons in goede orde te verlaten. Wij wensen hen allemaal het beste toe!

De hoofdleider (Lucas Morren) besloot, na een mandaat van 3 jaar, de fakkel door te geven. Bram Verbeek zal deze taak op zich nemen met de steun van Sam Van Noyen als assistent-hoofdleider.

De onzekere periode is nog niet voorbij. Het is afwachten of de komende activiteiten wel ‘normaal’ kunnen doorgaan. Meer informatie over de startactiviteit kunnen we aldus nog niet geven. De leiding staat in ieder geval paraat om van elke situatie er het beste van te maken! Wij hopen iedereen spoedig weer te zien voor een gezellige babbel of een namiddag vol speelplezier.

Desalniettemin belooft komend jaar enorm spannend te worden. In augustus vervolledigen we namelijk de oprichting van onze “vzw de Lommelse Blauwvoeters“. Deze vzw zal onze KSA ondersteunen en oud-leden, (oud-)leiding en ouders dichter bij elkaar brengen. Ook u kan lid worden of de vereniging steunen. Hierover volgt later meer informatie.

Verder dienen we u ook nog mede te delen dat vanaf volgend jaar (werkjaar 2021-2022) de banindeling lichtelijk gewijzigd wordt. De nieuwe indeling zal meer gelijklopen met deze van KSA Nationaal. Onderstaand vindt u een tabel met de geplande wijzigingen.

Heeft u nog vragen in verband met onze werking, de activiteiten of andere zaken, aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier of via hoofdleider@ksalommelcentrum.be .

PIEPJONGKNAPENJONGKNAPENKNAPENJONGHERNIEUWERSHERNIEUWERS
Vroeger: 1ste – 3de leerjaarVroeger: 4de – 6de leerjaarVroeger: 1ste – 3de middelbaarVroeger: 4de – 5de middelbaarVroeger: /
Vanaf 2021-2022: 1ste – 3de leerjaarVanaf 2021-2022: 4de – 6de leerjaarVanaf 2021-2022: 1ste – 2de middelbaarVanaf 2021-2022: 3de – 4de middelbaarVanaf 2021-2022: 5de middelbaar
Gewijzigde banindeling 2021-2022

Met vriendelijke groeten

Bram Verbeek, hoofdleider   

Sam Van Noyen, assistent-hoofdleider