Leeftijdsgroepen

In onze KSA werken we met 5 volwaardige leeftijdsgroepen voor de leden, met elk een eigen werking en eigen leiding. De eerste drie leeftijdsgroepen omvatten telkens drie jaar. We kiezen ervoor om onze leden per drie jaar op te delen omdat er dan meer leiding per leeftijdsgroep kunnen zetten. Voor de meerderheid van de leden vallen de leeftijdsgroepen zo ook samen met de overgangen in het onderwijs:

  • PIEPJONGKNAPEN (6-9-jarigen) uit het eerste, tweede en het derde leerjaar
  • JONGKNAPEN (9-12-jarigen) uit het en vierde, vijfde en zesde leerjaar
  • KNAPEN (12-15-jarigen) uit het eerste, tweede en derde middelbaar
  • JONGHERNIEUWERS (15-17-jarigen) uit het vierde en vijfde middelbaar.
  • HERNIEUWERS (18-jarigen) uit het zesde middelbaar.

De oudste leeftijdsgroepen, de jonghernieuwers en de hernieuwers, zijn bedoeld voor alle leden vanaf het vierde middelbaar. In deze werking met de JHN en HN (de ‘leiding in spe’) wordt, naast de gewone activiteiten, ook tijd vrijgemaakt voor vorming als voorbereiding op het leiderschap

De leeftijdsgrens om in leiding te stappen kan dus 16 tot 18 jaar zijn. Voor de leden die het leiderschap niet (meer) kunnen of willen opnemen, bestaat er nog de mogelijkheid om bij de hernieuwers te blijven. Die is bestemd voor de oudste leden die de groep nog wat willen ondersteunen en af en toe nog wat willen ‘jeugdbewegen’. Een absolute leeftijdsgrens bestaat er niet voor lidmaatschap in KSJ-KSA-VKSJ, maar het blijft een beweging voor jeugdige mensen …